Mały katechizm, czyli co powinno "zaliczyć" dziecko pierwszokomunijneTemat Kościoła i wiary nie należy dla mnie do najłatwiejszych. Jestem ochrzczona, przyjęłam wszystkie sakramenty i  wraz z mężem wychowujemy córkę po katolicku. W młodości z chęcią biegałam na spotkania "oazowe", brałam udział w różnych wydarzeniach. Życie zweryfikowało wiele rzeczy. Dziś jestem na rozdrożu chyba. Jednak nie o tym dziś chciałam pisać. Nie chcę wywoływać kontrowersji :) Dzisiaj dam Wam małą ściągę. Chcę uświadomić rodziców, którzy mają jeszcze na TO wydarzenie czas i zebrać w jednym miejscu "Mały katechizm", czyli to, co powinno "zaliczyć" dziecko pierwszokomunijne.

pixabay


Jakkolwiek by nie było, absurdem jest dla mnie ocenianie dzieci z przedmiotu takiego jak religia. Jednak co ja poradzę? Jest tak, a nie inaczej. Jedyne co mogę zrobić, to wspierać córkę i odpytywać ją jak przed jakimś egzaminem. Nie wiem jak to wygląda u innych trzecioklasistów. U nas księdza bardzo często nie ma na lekcjach, a jak do tego dodać chorobę dziecka i jego nieobecność to otrzymujemy małą nerwówkę. Dzieci mają wszystko ładnie rozpisane. Dwie modlitwy miesięcznie "do zaliczenia". Niestety już się zdarzyło tak, że z dwóch zrobiły się cztery. Tak jak wspomniałam - księdza często nie ma, dzieci chorują, a jak już wszyscy są na miejscu... Cóż, trwa lekcja. Wielebny nie da rady w ciągu jednej katechezy odpytać całej klasy. 

Ja nie mam nic przeciwko znajomości modlitw i Pisma Świętego. Jednak "zaliczanie" na ocenę to już trochę przesada. Nie powinno się, moim zdaniem, oceniać wiary. W Boga się wierzy albo nie. Modlitwy zna się lub niekoniecznie. Sama nauczyłam córkę paciorka. Zna "Zdrowaś Maryjo", "Ojcze nasz" i wiele innych, tych najbardziej popularnych i najczęściej wykorzystywanych modlitw. Są jednak takie, które raczej jej się nie przydadzą (chyba, że postanowi wstąić do... O nie!!! Zdać musi, bo będzie problem z przystąpieniem do komunii.


Oto co powinno "zaliczyć" dziecko pierwszokomunijne, czyli tzw. Mały Katechizm:
 • Znak Krzyża - W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
 • Modlitwa Pańska, czyli Ojcze Nasz - Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode Złego. Amen.
 • Pozdrowienie Anielskie, czyli Zdrowaś Maryjo - Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
 • Przykazanie Miłości - Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich. A bliźniego swego jak siebie samego. 
 • Chwała Ojcu...- i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieku wieków. Amen
 • 7 Sakramentów Świętych  -  1. Chrzest.
  2. Bierzmowanie.
  3. Eucharystia.
  4. Pokuta.
  5. Namaszczenie chorych.
  6. Święcenia.
  7. Małżeństwo.
 • Główne Prawdy Wiary -  Jest jeden Bóg..
  2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
  3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
  4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
  5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
  6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.
 • 5 Przykazań Kościelnych - 1. W niedziele i święta obowiązkowe we Mszy świętej nabożnie uczestniczyć i powstrzymywać się od prac niekoniecznych
  2. Przynajmniej raz w roku spowiadać się.
  3. Przynajmniej raz w roku w czasie wielkanocnym Komunię świętą przyjąć.
  4. Posty nakazane zachowywać.
  5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.
 • 10 Przykazań Bożych -  Jam jest Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
  1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
  2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
  3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
  4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
  5. Nie zabijaj.
  6. Nie cudzołóż.
  7. Nie kradnij.
  8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
  9.Nie pożądaj żony bliźniego twego.
  10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.
 • 3 Cnoty Boskie -  Wiara. Nadzieja. Miłość
 • 7 Grzechów Głównych -  1. Pycha.
  2. Chciwość.
  3. Nieczystość.
  4. Zazdrość.
  5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.
  6. Gniew.
  7. Lenistwo.
 • 5 warunków dobrej spowiedzi -  1. Rachunek sumienia
  2. Żal za grzechy
  3. Mocne postanowienie poprawy
  4. Szczera spowiedź
  5. Zadość uczynienie Panu Bogu i Bliźniemu.
 • Formuła spowiedzi 
 • Skład Apostolski, czyli Wierzę w Boga -  Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się Z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
 • Pod Twoją Obronę -  Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodziciel¬ko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj. Synowi swojemu nas polecaj. Swojemu Synowi nas oddawaj.
 •  Akty -  Akt wiary 

Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny, prawdziwy; Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić się nie może.

Akt nadziei


Ufam, Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący i miłosierny; Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie.


Akt miłości


Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję. Nad wszystko, co jest stworzone, Boś Ty dobro nieskończone.


Akt żalu.


Ach żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłościw mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.


  
Wiecie... Nie byłoby w tym wszystkim jeszcze nic nadzwyczajnego, czy wręcz dziwnego, gdyby nie fakt, że córka w młodszych klasach zdawała już niektóre z tych modlitw na ocenę. Jakby tego było mało, jej starszy kolega znowu zdaje je w wyższej klasie, a z tego co wiem, podobny Katechizm zalicza się również przed Bierzmowaniem. 

Zwykłej Matki Wzloty i Upadki © 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szablon stworzony z przez Blokotka